Contact

Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga

Jl. Prof. Jhon Ario Katili No. 44 Telp. 0435 821698

Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96126

Indonesia

 

email: pko@ung.ac.id

website: http://kepelatihan.fikk.ung.ac.id/

Maps: klis di sini